[:pl][:en][:]

KIERUNEK WIZAŻ

Zapisy na kierunek wizaż w trybie zaocznym odbywają się raz w roku. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do grup zaocznych rozpoczyna się w kwietniu 2018 r.  Aby zapisać się do szkoły należy zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną, złożyć podanie oraz dokonać wpłaty w wysokości 500 zł – tytułem opłaty rekrutacyjnej (pobierana wyłącznie po zakwalifikowaniu kandydata przez szkołę – po rozmowie kwalifikacyjnej).*

Rozmowa kwalifikacyjna ma formę testu weryfikującego predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu wizażysty.

Ocenie podlegają: umiejętność przestrzennego patrzenia, wyczucie kolorów oraz podstawowe zdolności manualne.

Czesne Rok Szkolny 2018/2019:
780 zł/miesięcznie (płatne za okres od września do czerwca) tryb zaoczny
680 zł/ miesięcznie – Promocja “First Minute” dla osób zapisanych (zakwalifikowanie + wpłata opłaty rekrutacyjnej – do końca kwietnia 2018)

Certyfikat ukończenia nauki w Akademii Makijażu Mokotowska otrzymuje każdy student, który uzyska zaliczenia z wszystkich przedmiotów wiodących (Wizaż, Plastyka, Fryzjerstwo, Elementy Charakteryzacji).
Dyplom wizażysty otrzymuje każdy absolwent Akademii Makijażu Mokotowska, który otrzyma zaliczenia z wszystkich przedmiotów wiodących oraz obroni pracę dyplomową podczas egzaminu końcowego.**
Prace dyplomowe przygotowywane są zgodnie z zadanym wcześniej tematem i wykonywane pod okiem komisji egzaminacyjnej na modelkach. Ocenie podlega efekt finalny w zakresie stylizacji i makijażu. Dyplomy sygnowane są przez członków komisji egzaminacyjnej, której przewodniczącym jest rokrocznie Pan Sergiusz Osmański – Dyrektor Artystyczny Sephora Polska.
Aby otrzymać pełny program kierunku wizaż oraz harmonogram zajęć napisz do nas: szkola@mokotowska58.pl

* W przypadku rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi
** Podejście do egzaminu jest fakultatywne, egzamin podlega dodatkowej opłacie w wys. 500 zł (w cenę wliczona jest modelka)